Ställningsbygge upp till 9 meter

Sedan juli 2006 gäller nya regler att alla som arbetar med ställningar måste ha genomgått en utbildning, oavsett tidigare erfarenheter. Olika höjder kräver olika utbildningar. Kursen Ställningsbyggnad, allmän utbildning som ger behörighet att bygga ställningar enligt monteringsanvisningar upp till nio meters höjd. Utbildningen vänder sig både till dig som leder och till dig som utför arbetet.

Målgrupp

Alla som direkt eller indirekt ansvarar för, planerar eller monterar ställningar med högst nio meter till arbetsplan. Utbildningen vänder sig till byggbranschen, industrin och offentliga organisationer.

Innehåll


• Regler för ställningar i Sverige.

• Risker och säkerhet vid arbete med ställningar.

• Förståelsen av planer för uppförande, nedmontering eller ändring av ställningar.

• Olika typer och fabrikat av prefabricerade ställningar.

• Förankring av ställningar.

• Ergonomi vid arbete med ställningar.

Förhandskrav: Inläst förstudiematerial. Skickas till deltagaren innan utbildningens startdatum.

Omfattning

En dag

Kontakt

För mer information kontakta oss