Ställningsbygge upp till 9 meter

Sedan juli 2006 gäller att alla som arbetar med ställningar måste ha genomgått en utbildning, oavsett tidigare erfarenheter. Olika höjder kräver olika utbildningar. Byggutbildning Star ger kursen Ställningsbyggnad, allmän utbildning som ger behörighet att bygga ställningar enligt monteringsanvisningar upp till nio meters höjd. Utbildningen vänder sig både till dig som leder och till dig som utför arbetet.

Målgrupp

Alla som direkt eller indirekt ansvarar för, planerar eller monterar ställningar med högst nio meter till arbetsplan. Utbildningen vänder sig till byggbranschen, industrin och offentliga organisationer

Innehåll


• regler för ställningar i Sverige.

• risker och säkerhet vid arbete med ställningar.

• förståelsen av planer för uppförande, nedmontering eller ändring av ställningar.

• olika typer och fabrikat av prefabricerade ställningar.

• förankring av ställningar.

• ergonomi vid arbete med ställningar.

Omfattning

En dag

Kontakt

Ta gärna kontakt med oss om du har frågor eller funderingar kring den här kursen. Se kontaktinformation under fliken Kontakt i huvudmenyn.