Framgångsrik försäljning

Att kunna genomföra professionella säljsamtal både via telefon och ute hos potentiella kunder blir allt viktigare. Detta innebär större krav på den enskilde säljaren som dagligen ska sälja till allt mer slipade beslutsfattare och påverkare. I denna praktiskt inriktade utbildning får du de konkreta verktyg som behövs för att skapa bestående resultat i säljprocessen.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till säljare som arbetar med uppsökande verksamhet och vill förbättra sin säljkompetens.

Utbildningen syftar till att ge dig ökad förståelse för vikten av att planera, strukturera och målstyra ditt arbete. Den ger kunskaper om hela säljprocessen från kvalificering av nya kundämnen till utveckling av befintliga kunder. Kunskap ges även om hur du skapar kontakt med olika kundtyper samt hur du själv kan analysera och utveckla dina kundsamtal.

Innehåll

• Att sälja idéer och påvisa fördelar
• Faktorer som styr inköparens olika beteenden
• Skapa struktur - från planering och bokning av kundbesök till
order och kundvård
• Argumentationsteknik och presentationsteknik
• Kundpsykologi
• Olika personlighetstyper - vad du bör tänka på
• Köp- och säljprocessen
• Kvalificerad behovsanalys
• Köpsignaler och hantering av beslut och avslut

Innan kursstart skickar vi ut en förstudie där deltagarna får svara på några frågor angående förkunskaper och förväntningar. Utbildaren tar också in information om respektive företag för att kunna anpassa utbildningen utifrån deltagarnas verklighet och behov.

Omfattning

2 dagar

Kontakt

För mer information kontakta oss