Förbättringsarbete för kommuner

Filosofin kring Ständiga förbättringar sprider sig snabbt inom kommunala organisationer i Sverige och detta har gett mycket goda resultat i form av exempelvis minskade handläggningstider, ökad produktivitet och minskad stress. Syftet med denna kurs är att ge grundläggande kunskaper i Ständiga förbättringar samt att presentera de metoder och verktyg som kan användas i er verksamhet.

Kursen vänder sig till dig som är chef eller medarbetare på en kommunal förvaltning, men passar även som en bra introduktion dig som har ett politiskt uppdrag eller är anställd inom en regional eller statliga verksamhet.

Målgrupp

Kursen vänder sig till politiker, chefer och medarbetare med verksamhetsutvecklingsansvar inom kommunala förvaltningar och bolag, men passar även som en bra introduktion för personer anställda inom regionala och statliga verksamheter.

Kursen kräver inga förkunskaper inom Lean.

Deltagare ska efter genomförd kurs erhållit kunskaper och metoder baserade på filosofin om Ständiga förbättringar och flödeseffektivitet. Kursen är ett utmärkt tillfälle för de verksamheter som planerar att starta eller återuppta ett utvecklingsarbete som bygger på ständiga förbättringar och flödeseffektivitet.

Innehåll

Mätningar visar att införande av Ständiga förbättringar leder till kraftigt kortade ledtider, sänkt stress, ökat samarbete och minskning av onödig belastning samtidigt som personaltrivseln ökar väsentligt. Under kursdagen kommer ni att gå igenom följande:

• Filosofin kring Ständiga förbättringar, var och hur uppstod den? Principer och begrepp
• Kundbegreppet ur ett kommunperspektiv, vad är ett värde för en ”kund” (medborgare, brukare, mottagare respektive företag) och vem är egentligen ”kunden”?
• Vad i processer är värdeskapande och vad är det inte, dvs slöserier
• Presentation av de metoder och verktyg som kan användas
• Metod för att ta tillvara medarbetarnas olikheter och minska personliga motstånd för att säkra införandet av Ständiga förbättringar. Metoden identifierar även de viktiga förändringsledarna
• Konkreta exempel från kommunsektorn anpassat utifrån deltagarnas behov. Vi tittar på olika framgångsrika exempel på införanden av ständiga förbättringar i kommunala förvaltningar. Du får tillgång till landets i särklass största referensbank inom Ständig förbättringar och införanden av filosofin i svensk offentlig sektor (över tio kommuner, flertal myndigheter)
• Du får du med dig ett flertal övningar och tips som gör att du kan börja direkt att testa lean i din verksamhet


Omfattning

En dag

Kontakt

För mer information kontakta oss