Tillsyn av pallställ och övriga ställagetyper

I AFS anges tydligt att arbetsutrustning som slits eller åldras ska genomgå regelbundna kontroller. Arbetsgivaren måste därmed ha rutiner för fortlöpande kontroll av att lagerinredningarna inte har förändrats eller skadats så att risk för olycka föreligger. I de rutiner som företaget upprättat måste det också klart framgå hur frekvent kontrollen utförs, vilka punkter som kontrolleras samt vem som ansvarar för att kontrollen utförs.

Målgrupp

Chefer, arbetsledare samt lagerarbetare.

Kurserna ger en grundläggande kunskap om vilka krav som åligger anläggningsägaren vid användning av pallställ och övriga ställagetyper.

Innehåll

• Arbetsmiljölagen och ansvaret
• Svensk standard.
• Ställagekunskap, uppbyggnad, konstruktion, olika typer
• Bruksanvisningar och belastningstabeller
• Kontroller och tillsyn, hur ofta, vad och hur
• Vanliga problem och risker
• Anteckningar och frågor

Inga

Omfattning

En dag

Kontakt

För mer information kontakta oss