Internrevision, ISO 9001 & ISO 14001

Syftet med interna revisioner är att identifiera förbättringsområden. Internrevisorn är ledningens förlängda arm ut i organisationen och nyckelperson i företagets arbete med ständiga förbättringar. Målet med kursen är att förstå grunderna i internrevision samt att stärka deltagarna i rollen som internrevisor. Efter kursen ska deltagarna kunna planera, genomföra och följa upp en revision på ett bra sätt, samt få en förståelse för vikten av och nyttan med interna revisioner.

Kursen riktar sig till dig som är eller ska bli internrevisor.

Målgrupp

Till internrevisorer och blivande internrevisorer.

Syftet med kursen är att förstå grunderna i intenrevision samt att stärka deltagarna i rollen som internrevisor. Efter kursen ska deltagarna kunna planera, genomföra och följa upp en revision på ett bra sätt, samt få en förståelse för vikten av och nyttan med interna revisioner.

Innehåll

Kursen behandlar grunderna i revisionsmetodik, rollen som internrevisor samt hur du planerar och följer upp interna revisioner på ett bra sätt. Utbildningen varvar teori med praktiska övningar i att planera, genomföra och rapportera och följa upp interna revisioner.

• Syftet med interna revisioner
• Rollen som internrevisor
• Revisionsmetodik
• Planering, genomförande och uppföljning av interna revisioner
• Formulera och skriva avvikelser
• Sammanställning och avrapportering med återkoppling och diskussioner
• Teori varvas med grupparbeten och praktiska revisionsövningar

Grundläggande kunskaper i ISO 9001:2015 och i ISO 14001:2015 är en fördel. Kursen inleder dock med en övergripande genomgång, varför det inte är ett skall-krav.

Omfattning

2 dagar

Kontakt

info@foretagsutbildarna.se