Medarbetarsamtal/svåra samtal

Oavsett om du som chef ska genomföra ett medarbetarsamtal med ett känsligt och svårt ämne eller ett medarbetarsamtal med mest positiva tongångar, krävs kunskap för att genomföra samtalet på ett bra sätt. Ett samtal som är väl förberett och har en bra struktur kan vara skillnaden mellan ett lyckat och ett jobbigt medarbetarsamtal. Som samtalsledare bör du vara förberedd på vilka reaktioner som kan komma, kunna lyssna aktivt samt ge feedback på ett bra sätt.

Kursen riktar sig till dig som är chef, ledare, samordnare eller projektledare.

Målgrupp

Chefer, ledare, samordnare och projektledare.

Innehåll

Utbildningen ger deltagaren goda kunskaper i att genomföra samtal med olika innebörd. Deltagaren får insikt om sina svaga och starka sidor som samtalsledare och får verktyg för att utvecklas till en god samtalsledare:

• Vad är syftet och nyttan med medarbetarsamtalet
• Struktur för samtal och uppföljning över året
• Koppla samtalen till det utvecklande ledarskapet i vardagen
• Att bygga relation, inleda och skapa förutsättningar för en utvecklande dialog
• Aktivt lyssnande
• Samtalsmetodik
• Olika metoder och frågetekniker för olika situationer och personer
• Hantering av känsliga och jobbiga ämnen/händelser
• Insikt om olika reaktionsmönster i svåra samtal
• Att hantera och granska sig själv som samtalsledare
• Att ge och ta konstruktiv kritik/feedback - att tala om både person och prestation
• Dokumentation och manual i samtalet
• Att avsluta, gå till handling och följa upp
• Praktisk träning i mindre grupper

Omfattning

2 dagar

Kontakt

Ta gärna kontakt med oss om du har frågor eller funderingar kring den här kursen. info@foretagsutbildarna.se