Introduktionskurs i hydraulik

Att få en förståelse för vad hydraulik är nödvändigt för den som i sitt arbete kommer i kontakt med produkter och komponenter inom det hydrauliska området, bl a för att kunna föra diskussioner med kunder och kollegor. I den här utbildningen får du kunskap om vad hydraulik är och du får göra enkla databaserade laborationer för att få en förståelse för ex tryck och flöde. Utbildningen kan ses som steg 1 i våra hydraulikutbildningar.

Målgrupp

Till montörer, inköpare, operatörer, servicepersonal eller säljare av komponenter och produkter inom det hydrauliska området samt andra som behöver insikt om vad hydraulik är och hur det fungerar.

Den här kursen kan sedan byggas på med Grundkurs i hydraulik

Innehåll

I utbildningen varvas teori med enkla datorbaserade laborationer:

• Hydraulikens grunder - Vad är hydraulik och varför använder vi hydraulik?
• Komponenter - Enkelt om funktion och symboler
• Energiomvandlare - Pumpar, motorer och cylindrar
• Ventiler - Tryck, flöde och riktning
• Ackumulatorer och säkerhet
• Faktorer som påverkar driftsäkerheten - Renlighet och hydraulvätskor
• Enkelt om Förebyggande Underhåll (FU)
• Teoretiska övningar i systemförståelse -schemaläsning
• Enkla laborationer

Omfattning

2 dagar

Kontakt

För mer information kontakta oss