Förarkurs för kranar (Travers), teorirepetition

Repetition och förnyad kunskap om regler och skyldigheter minskar risken att skada sig själv och andra. Denna kurs syftar till att säkerställa kranförarens kompetensnivå samt att informera om såväl företagets som myndigheternas krav på att lasthanteringen utförs på ett säkert och ekonomiskt sätt.

Kursen vänder sig till dig som använder kran dagligen, tillfälligtvis eller under korta perioder och vars förarbevis är mer än fem år gammalt.

Målgrupp

Personer som använder kran dagligen, tillfälligtvis eller under korta perioder och vars förarbevis är mer än fem år gammalt.

Syftet med denna repetitionsutbildning är att säkerställa kranförarens kompetensnivå. Att hålla honom eller henne informerad om företagets likväl myndigheternas krav på att lasthanteringen utförs på ett säkert och ekonomiskt sätt.

Innehåll

• Säkerhetsföreskrifter
• Riskinventering och riskbedömning
• Lyftredskap och konstruktioner
• Lastkoppling
• Säkerhetsanordningar
• Underhåll och kontroll
• Krav på kranföraren
• Aktuella arbetsmiljöregler

Du bör vara fyllda 18 år.

Omfattning

4 timmar

Kontakt

För mer information kontakta oss