Handledarutbildning

Den som ska utbilda eller introducera en kollega eller elev har ett mycket betydelsefullt uppdrag. Hur identifierar man sin adepts talang på bästa tänkbara sätt? För att kunskapsöverföringen ska bli effektiv behövs ett strukturerat och genomtänkt arbetssätt med god planering och rätt pedagogiska verktyg.

Målgrupp

Målgruppen är medarbetare på företag och verksamheter som tar emot och introducerar ny personal, ordinarie befattningshavare samt elever och studenter.

Syftet med utbildningen är att stärka dig i rollen som handledare. Du lär dig skapa bra handlingsplaner samt flera tekniker som direkt kan omsättas i din vardag som handledare. Du utvecklar förmågan att kommunicera professionellt och metodiskt genom att använda rätt verktyg vid rätt tillfälle.

Innehåll

• Grundläggande kommunikation
• Mänskliga behov
• Handledarens roll
• Situationsanpassat handledarskap
• Instruktionsmetodik
• Att ge och ta konstruktiv feedback
• Utvärdering

Omfattning

En dag

Kontakt

För mer information kontakta oss