BAM - bättre arbetsmiljö

Vad bestäms av lagar och regler i din verksamhet? Utbildningen förmedlar ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete till chefer, skyddsombud och andra, som behöver ha kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras. Bättre arbetsmiljö - BAM är framtagen av Svenskt Näringsliv, LO och PTK tillsammans med Prevent.

Målgrupp

Chefer, arbetsledare, skyddsombud, fackliga företrädare och andra, i privat eller offentlig sektor, som utifrån sin funktion har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras.

Efter utbildningen ska du kunna samverka i arbetsmiljöfrågor och identifiera risker och arbeta förebyggande. Du ser sambandet mellan en bra arbetsmiljö och verksamhetens utveckling. Du ska kunna söka vidare information och kunna omsätta den i det dagliga arbetsmiljöarbetet.

Innehåll

I utbildningen varvas föreläsningar med grupparbeten, där olika fall av arbetsmiljösituationer ska lösas.

• Grundläggande kunskaper om lagar, regelverk,
avtal och föreskrifter kring förhållanden
som påverkar arbetsmiljön
• Chefernas och skyddsombudens roller och
ansvar samt hur man skall samverka
• Att kunna identifiera och hantera faktorer
som är negativa respektive positiva för arbetsmiljön
• Hur man kan genomföra förebyggande
arbetsmiljöarbete
• Att förstå hur ett förändringsarbete kan
påverka individ, grupp och organisation
• Att kunna göra en riskbedömning
• Att kunna upprätta en handlingsplan

Du som deltagare arbetar med arbetsmiljöfrågor.

Omfattning

3 dagar

Kontakt

För mer information kontakta oss