BAM - bättre arbetsmiljö

Vad bestäms av lagar och regler i din verksamhet? Utbildningen förmedlar ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete till chefer, skyddsombud och andra, som behöver ha kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras. Bättre arbetsmiljö - BAM är framtagen av Svenskt Näringsliv, LO och PTK tillsammans med Prevent.

Kursen vänder sig framför allt till dig som är chef, arbetsledare, skyddsombud eller facklig företrädare inom privat eller offentlig sektor, och har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras.

Målgrupp

Chefer, arbetsledare, skyddsombud, fackliga företrädare och andra, i privat eller offentlig sektor, som utifrån sin funktion har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras.

Efter utbildningen ska du kunna samverka i arbetsmiljöfrågor och identifiera risker och arbeta förebyggande. Du ser sambandet mellan en bra arbetsmiljö och verksamhetens utveckling. Du ska kunna söka vidare information och kunna omsätta den i det dagliga arbetsmiljöarbetet.

Innehåll

I utbildningen varvas föreläsningar med grupparbeten, där olika fall av arbetsmiljösituationer ska lösas.

• Grundläggande kunskaper om lagar, regelverk,
avtal och föreskrifter kring förhållanden
som påverkar arbetsmiljön
• Chefernas och skyddsombudens roller och
ansvar samt hur man skall samverka
• Att kunna identifiera och hantera faktorer
som är negativa respektive positiva för arbetsmiljön
• Hur man kan genomföra förebyggande
arbetsmiljöarbete
• Att förstå hur ett förändringsarbete kan
påverka individ, grupp och organisation
• Att kunna göra en riskbedömning
• Att kunna upprätta en handlingsplan

Du som deltagare arbetar med arbetsmiljöfrågor.

Omfattning

3 dagar

Kontakt

För mer information kontakta oss