Mentorprogrammet

Medarbetare som får chansen att utveckla sin kompetens genom personlig utveckling, bidrar i hög grad till att företag utvecklas.

Målgrupp

Programmets huvudsakliga syfte är att verka för personlig utveckling och stärkt kompetens hos såväl adepter som mentorer. Ett viktigt syfte är också att skapa kontakter och bygga nätverk. Programmet ska även verka för jämställdhet och mångfald.

Innehåll

I detta Mentorprogram får adepter och mentorer, stora möjligheter att arbeta med sin personliga utveckling. Såväl adepter som mentorer får dessutom möjlighet att utveckla sina nätverk. Programmet är utvecklat i samverkan mellan Företagsutbildarna, Örnsköldsviks Industrigrupp, Världsklass 2015 och lokala företag.

Programtiden är ca 9 månader och rekommenderat intervall för träffar mellan adept och mentor är 3–4 veckor.

Upplägg:
Intake-samtal
Uppstartsdagar för adepter (internat)
Introduktionsutbildning för mentorer och adepter
Halvtidsuppföljning
Seminarium
Avslutning

Metod
Medarbetare som får chansen att utveckla sin kompetens genom personlig utveckling, bidrar i hög grad till att företag utvecklas. I detta Mentorprogram får adepter och mentorer, stora möjligheter att arbeta med sin personliga utveckling. Såväl adepter som mentorer får dessutom möjlighet att utveckla sina nätverk. Programmet är utvecklat i samverkan mellan Företagsutbildarna, Örnsköldsviks Industrigrupp, Världsklass 2015 och lokala företag.
Företagen utser adepter samt ger förslag på personer från det egna företaget, som kan tänka sig att vara mentorer i programmet. En jämn könsfördelning av kvinnor och män eftersträvas. Det är önskvärt, men inget krav, att företaget bidrar med lika många mentorer som adepter. En styrgrupp bestående av företagsrepresentanter sköter matchningsprocessen och lämnar mentorförslag till adepterna.

Förväntningar
Som adept ska du vara aktiv och ta ansvar för att driva processen framåt. Det innebär att delta vid de planerade gemensamma träffarna, ta kontakt med och träffa din mentor regelbundet samt kommunicera med programledningen.
Som mentor ska du visa ett intresse för och avsätta tid för din adept, delta vid de gemensamma träffarna samt kommunicera med programledningen.
Som adeptens närmaste chef ska du delta i intake-samtalet och i övrigt stötta din medarbetare och visa intresse för dennes utveckling under programmet gång.

Tidplan:

1. Intake-samtal; 24 augusti - 1 september
2. Uppstartsdagar för adepter 4-5 september
3. Introduktionsutbildning för mentorer och adepter 5 oktober
4. Halvtidsuppföljning 18 januari 2018
5. Seminarium 20 mars 2018
6. Avslutning 22 maj

Omfattning

5 dagar

Kontakt

För mer information kontakta oss