Fallskydd, Arbete på hög höjd

Fallolyckor är tyvärr vanligt förekommande på arbetsplatser i Sverige. Arbetsgivaren har enligt lag ansvar för att alla personer som arbetar på höjder över 2 meter, utan fasta fallskydd och där fallrisk föreligger, är utbildade och informerade om hur den personliga skyddsutrustningen och skyddssystemen ska användas.

Den här kursen vänder sig till dig som arbetar eller ska börja arbeta på hög höjd.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar eller ska börja arbeta på hög höjd och som bör känna till säkerhetskraven för arbetet.

Att ge dig som arbetar på hög höjd förståelse för risker och kunna göra bedömningar av de risker som föreligger i arbete i fallriskmiljö. Kunna utföra arbete på ett ergonomiskt sätt. Kunna använda den säkerhetsutrustning som krävs för arbete på hög höjd. Kunna kommunicera med korrekt terminologi

Innehåll

Teori
• Introduktion
• Lagstiftning och normer
• Risker, fallfaktorer m.m
• Materialkunskap
• Förankringspunkter
• Brottlaster
• Daglig kontroll, periodiska kontroller
• Räddning
• Åtgärder vid olycka/tillbud

Praktik
• Personlig färdighet
• Användande av rätt utrustning
• Arbetsmoment i fallriskmiljö
• Fasta system
• Självevakuering över kant
• Räddning av nödställd/skadad (olika metoder)

Inga särskilda förkunskaper krävs. Deltagaren skall vara fyllda 18 år och vara klädd i de arbetskläder som används på jobbet.

Omfattning

En dag

Kontakt

För mer information kontakta oss