Truckförarutbildning, teorirepetition

Repetition och förnyad kunskap om regler och skyldigheter minskar risken att skada sig själv och andra. Denna kurs syftar till att förnya deltagarens kunskap samt repetera regler och rutiner.

Kursen vänder sig till dig som tidigare gått kursen Truckförarutbildning.

Målgrupp

Syftet med denna repetitionsutbildning är att säkerställa truckförarens kompetensnivå. Att hålla honom eller henne informerad om företagets likväl som myndigheternas krav på att materialhanteringen utförs på ett ekonomiskt och säkert sätt.

Innehåll

• Kursorientering
• Truckens stabilitet
• Materialhantering och emballage
• Godshantering med truck
• Daglig tillsyn
• Trafik och säkerhet
• Lagar och arbetarskydd
• Farligt gods

Omfattning

4 timmar

Kontakt

För mer information kontakta oss