Truckförarutbildning, teorirepetition

Målgrupp

Syftet med denna repetitionsutbildning är att säkerställa truckförarens kompetensnivå. Att hålla honom eller henne informerad om företagets likväl som myndigheternas krav på att materialhanteringen utförs på ett ekonomiskt och säkert sätt.

Innehåll

• Kursorientering
• Truckens stabilitet
• Materialhantering och emballage
• Godshantering med truck
• Daglig tillsyn
• Trafik och säkerhet
• Lagar och arbetarskydd
• Farligt gods

Omfattning

3 timmar och 30 minuter

Kontakt

För mer information kontakta oss