Grundläggande Brandskydd

Systematiskt brandskyddsarbete är grunden till ett väl fungerande brandskydd. För att det skall fungera i praktiken är det viktigt att all personal på företaget är medvetna om hur brandskyddet är organiserat. Systematiskt arbete innebär att följa ett visst arbetssätt såväl i det preventiva arbetet och när väl olyckan är framme. All personal bör därför ha tillräcklig kunskap och färdighet för att agera i olika roller vid en inträffad olycka.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till all personal inom företaget och innehåller en teoretisk del för att sedan avslutas med en praktisk övning. Utbildningen är kundanpassad vilket innebär ett besök och dokumentation hos er innan utbildningen i syfte att anpassa utbildningen utifrån era behov, risker, förutsättningar och krav.

Innehåll

När en olycka inträffat måste du snabbt kunna agera utifrån företagets handlingsmönster som utgår från det systematiskt brandskyddsarbetet.

• Grundläggande brandkunskap
• Företagets systematiska brandskyddsarbete
• Brandskyddsorganisationen på din arbetsplats
• En byggnads tekniska brandskyddsinstallationer
• Den första viktiga insatsen, åtgärder vid brand och mötande av räddningstjänsten.
• Vilka risker finns på er arbetsplats och hur hanterar ni dem i det dagliga arbetet?
• Utrymning och mänskligt beteende vid utrymning
• Praktiskt övningsmoment
• Utvärdering, sammanfattning och frågestund.

Omfattning

3 timmar

Kontakt

För mer information kontakta oss