Konstruera för svets

Att ha kännedom om materiallära, svetsmetoder, svetsbeteckningar är viktiga aspekter när man konstruerar för svetsning. Korrekta underlag från konstruktören är viktigt för kvalitén på produkten, för företagets ekonomi och ger stora fördelar i produktionscykeln eftersom det är kostsamt, svårt och ibland omöjligt att i efterhand rätta till felaktiga svetsar. Den här utbildningen är upplagd så att mycket är kopplat till praktiska produktionsaspekter.

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till konstruktörer, men kan även vara värdefull för produktionstekniker, kvalitetsansvariga och inköpare mm

Innehåll

Block 1 Svetsmetoder - en översikt
- Översikt över förekommande svetsmetoder med focus på applikationer, möjligheter och begränsningar
- "Nya svetsmetoder", en översikt över metoder som vunnit industriell tillämpning på senare år som FSW, lader- och laserhybridsvetsning

Block 2 Konstruera för svetsning
-Utformning med hänsyn till svetsning
- Material och svetsbarhet (Förhöjd arbetstemp, begränsing av mellansträngsteperatur, kolekvivalent, sträckenergi)
- Fogutformning (metodberoende)
- Ofp-metoder (princip, möjligheter;begränsningar)
- Metoder att förbättra utmattningsprestanda hos svetsförband

Block 3 Svetsbeteckningar på ritning
- Genomgång av standarden SS-ISO 2553
- Praktiska tillämpningsövningar
- Gemensam presentation/genomgång

Block 4 Kvalitets- och acceptanskrav vid svetsproduktion
- Kvalitets- och acceptanskrav, en översikt
- Val av kvalitetsnivå.
- Vilka krav ställer SS-ISO 5817
- Praktiska tillämpningsövningar
- Gemensam presentation/genomgång

Omfattning

En dag

Kontakt

Ta gärna kontakt med oss om du har frågor eller funderingar kring den här kursen. Se kontaktinformation under fliken Kontakt i huvudmenyn