Lean Produktutveckling, grundkurs (LPD)

Att göra rätt från början är en av kvalitetsarbetets viktigaste utmaningar. I praktiken innebär det att rätt egenskaper måste byggas in redan då nya tjänster och varor utvecklas. Lean Produktutveckling (LPD) är ett utvecklingskoncept som på olika sätt bemöter utmaningarna att arbeta med effektiv och kundfokuserad produktutveckling.

Målgrupp

Målgruppen är konstruktörer och produktutvecklare samt andra yrkesgrupper nära produktutvecklingen.

Kursen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper gällande Lean Produktutveckling med avsikt att skapa förståelse och möjliggöra en bättre diskussion i den egna organisationen om hur man snabbare ska kunna utveckla produkter.

Innehåll

• Introduktion till LPD
• Kundfokuserad produktutveckling
• Helhetssyn och visualisering
- visuell planering & styrning
- pulsmöten - projektPULS och portföljPULS
- A3 - erfarenheter, fakta och problemlösning
• Takt, flöde, värdeflödesanalyser och standardiserade arbetssätt
• Tvärfunktionella team och arbetssätt
• Kunskapsdriven utveckling
• Ständiga förbättringar

Utbildningen är en grundkurs i LPD. Mellan kursdatumen får deltagarna en hemuppgift.

3 dagar

Omfattning

3 dagar

Kontakt

För mer information kontakta oss