Kemikalieåtervinning

Den här utbildningen ger en god inblick i hur man ur bi- och restprodukter utvinner energi och kemikalier på ett miljövänligt sätt. Du lär dig de kemiska och fysikaliska sambanden och fördelarna med att processen har en kemikaliebalans som är optimal som ger goda miljöeffekter. (Foto: Bergslagsbild AB)

Målgrupp

Personer som jobbar inom massa-, pappers- och kartongindustrin. Samt forskare, konsulter och leverantörer inom området.

Innehåll

Sulfatprocessen
-Översikt
-Lutcykeln

Indunstningsprocessen
-Svartlut
-Principen hur en indunstning fungerar
-Apparatutformning
-Lutångkondensat
-Biprodukter
-Avsåpning
-Talloljekokeri
-Gasförbränning
-Inre och yttre miljö

Sodapannan
-Förbränning av tjocklut
-Eldstadskemi
-Sodapannans processdelar
-Stoft
-Inre och yttre miljö

Ångsystemet
-Matarvatten
-Turbin

Vitlutberedning

-De kemiska processerna i vitlutberedning
-Grönlutsrening
-Grönlutslam hantering
-PFG- processfrämmande grundämnen
-Kalksläckning
-Kausticering
-Vitlutseparation
-Mesa
-Mesaugnen
-Kringutrustning
-Inre och yttre miljö

Inga

Omfattning

2 dagar

Kontakt

Anders Engqvist, P&L