8D-metoden

För att hantera uppkomna problem och säkerställa att dessa inte inträffar igen krävs ett faktabaserat och systematiskt förbättringsarbete. Som hjälp i detta arbete finns bl.a. 8D-metoden som ger ett "steg för steg" stöd i förbättringsarbetet. I den här utbildningen varvas teori och praktik.

Målgrupp

Deltagaren ska efter avslutad utbildning ha kunskap i:
- Hur systematiskt förbättringsarbete struktureras och genomförs med 8D

- Känna till ingående delar i 8D metodiken och vilka metoder och verktyg som är lämpliga att använda i respektive del
o Hur man avgränsar en problemställning
o Hur man identifierar rotorsaker till ett problem
o Hur man planerar och genomför korrigerande och förebyggande åtgärder

- Hur 8D metodiken kan nyttjas för både leverantörer, kunder och internt företaget

Innehåll

Grunder i systematiskt förbättringsarbete och 8D
- Bakgrund, systematiskt förbättringsarbete, PDCA och 8D
- Innehåll i 8D-modellen steg för steg: Skillnad mellan kort- och långsiktiga lösningar; Metoder och verktyg för att avgränsa en problemställning, D2; praktisk övning
- Metoder och verktyg för att identifiera rotorsaker till problemet, D4, praktisk övning
- Metoder och verktyg för förebyggande åtgärder, D7; kort orientering.

Sammanfattning
- Tillämpningsområden för metoden, internt och externt.
- Kopplingar till ISO 9001 och Lean

Dokumentation
Utbildningsmaterial och mallar erhålls i samband med utbildning

Omfattning

En dag

Kontakt

Ta gärna kontakt med oss om du har frågor eller funderingar kring den här kursen. Se kontaktinformation under fliken Kontakt i huvudmenyn.