Hjullastarutbildning för material- och godshantering

Hjullastare för godshantering innebär att du har rätt att använda skopa och förflytta massor ovan jord, och utgör en obligatorisk grund för Hjullastare Anläggning. Den generella C-kursen ger behörighet för att köra hjullastare för industriell hantering med pallgafflar.

Kursen vänder sig till dig som ska köra hjullastare vid arbete efter väg, t.ex. plogning och sandning med skopa, materialhanteringsarm, plogblad eller andra redskap för hantering ovan jord.

Målgrupp

Personer som ska köra hjullastare vid arbete efter väg, som t.ex. plogning och sandning med skopa, materialhanteringsarm, plogblad eller andra redskap för hantering ovan jord.

Att få köra hjullastare ovan jord med olika agregat t.ex. skopa, materialhanteringsarm, plogblad eller andra redskap.
Efter genomgången teori- och slutprov bokar utbildaren tid för uppkörning med respektive deltagare.

Efter deltagande i grundutbildningen ska kursdeltagare ha kompetens på följande områden:

• Säkerhet - Känna till säkerhetsregler samt ha god arbetsmiljökompetens.
• Teknik - Kunna utföra kontroll samt viss service och underhåll på vanliga modeller av hjullastare.
• Yrkesarbete - Kunna utföra vanliga arbeten med hjullastare.

Innehåll

Inom följande kunskapsområden ska frågor om arbetsmiljö, säkerhet, teknik och yrkesarbete särskilt ägnas uppmärksamhet.

• Förarbehörighet
• Grundläggande säkerhet
• Kontroll före och under arbete med hjullastare
• Hjullastarens arbetssätt
• Godshantering
• Hydrauliska redskap
• Förflyttning på allmän väg
• Slutprov
• Praktisktv körning, körteknik

Du ska vara 18 år fyllda och inneha körkort för att köra på allmän väg.

Omfattning

3 dagar

Kontakt

Ta gärna kontakt med oss om du har frågor eller funderingar kring den här kursen. Se kontaktinformation under fliken Kontakt i huvudmenyn.