Excel, Rapport och analys med pivottabeller

Detta är kursen för dig som arbetar med stora datamängder i Excel och vill kunna söka, beräkna eller skapa rapporter. Den är också lämplig för dig som hämtar data från andra system och sammanställer i Excel. Vi går igenom riktlinjer, arbetsmetoder och fallgropar.

Kursen riktar sig till dig som har jobbat i Excel, eller som har gått fortsättningskurs i Excel.

Målgrupp

Du som har behov av att bearbeta data från andra system och/eller har behov av fler möjligheter att selektera/filtrera data än vad Autofilter medger. Du som arbetar med listor i Excel och vill lära dig hur man hanterar dem på bästa sätt och hur du kan utnyttja pivottabeller till max för att skapa rapporter.

Att kunna hantera stora datamängder på ett effektivt sätt och få djupa kunskaper i pivottabeller.

Innehåll

Hantera stora datamängder

• Allmänt om listor
• Hantera tabellfunktionen
• Formateringsproblem vid import av data
• Ta bor dubbletter
• Söka, selektera, sortera och radera i databas
• Avancerade filtreringsfunktioner

Databasfunktioner

• Vanligt förekommande funktioner och databasfunktioner
• Delsummering
• Verifiering

Pivottabeller

• Skapa pivottabell
• Verktyg för pivottabeller
• Radetiketter, kolumnetiketter och rapportfilter
• Format
• Uppdatera med nya data
• Talformat
• Inställningar
• Delsummor
• Funktioner
• Visa med ackumulerad summa, procentuell avvikelse o.s.v.
• Gruppera
• Skapa sidor från sidfält
• Beräknade fält
• "Hämta pivotdata"
• Pivotdiagram
• Tips och fallgropar med pivottabeller

Import av data från andra system

• Öppna textfiler
• Importera textfiler samt uppdatera med nya data
• Importera från andra Excelfiler
• Importera från en relationsdatabas t.ex. MS Access (även skapa relationer i samband med importen)
• Importera från intranät eller Internet

PowerPivot

• Introduktion
• Installera PowerPivot
• Hämta data från flera källor
• Skapa och hantera relationer
• Skapa Pivottabeller och pivotdiagram med PowerPivot
• Uppdatering av källdata

Kunskaper motsvarande vår kurs Excel fortsättningskurs.

Omfattning

En dag

Kontakt

För mer information kontakta oss