Truckförarutbildning, AB-kort e-Truck

Största delen av grundutbildningen sker enskilt, på digital väg via e-Truck. Steg två är att man träffas i en större grupp, repeterar teorin tillsammans och gör övningsuppgifter. Den teoretiska delen avslutas med ett slutprov, på samma sätt som när man tar körkort för bil. Därefter väntar praktikprovet, som förutom uppkörningen även innefattar daglig tillsyn och skötsel.

Den här kursen riktar sig till personer som använder truck dagligen, tillfälligtvis eller under kortare perioder. TLP 10 är indelad i olika kurstyper, A, B, C och D. Vilken utbildning du ska gå beror på vilken typ av truck du kör.

Målgrupp

TLP 10 är indelad i olika kurstyper, A, B, C och D. Vilken utbildning du ska gå beror på vilken typ av truck du kör.
Den här kursen riktar sig till personer som använder truck dagligen, tillfälligtvis eller under kortare perioder.
A: Exempelvis låglyftare, låglyftande plocktruck, ledstaplare, låglyftande eller åktruck. B: Exempelvis motviktstruck, höglyftande plocktruck, åkstaplare, smalgångstruck, skjutstativstruck eller fyrvägstruck.

Syftar till att ge truckförarna kunskap om regler och skyldigheter för att minska risken att skada sig själva och andra, samt därmed sänka kostnaderna för företaget.

Innehåll


• Kursorientering

• Trucktyper och tillsatsaggregat

• Truckens konstruktion

• Truckens stabilitet

• Materialhantering och emballage

• Godshantering med truck

• Daglig tillsyn

• Trafik och säkerhet

• Lagar och arbetarskydd

• Farligt gods

• Slutprov

• Praktisk körning och körteknik

Du bör vara 18 år fyllda. (Enligt Vägverkets definitioner är trucken ett motorredskap klass 2, för att få köra ett sådant på väg krävs minst traktorkort eller körkort klass AM, men bilkörkort är att föredra)

Omfattning

2 dagar

Kontakt

För mer information kontakta oss