STS rörkopplingar

Kontrollkraven på svetsade rörsystem är normalt mycket omfattande i förhållande till system uppbyggda med rörkopplingar. Samtidigt rör det sig i många sammanhang om applikationer med samma konstruktions- och driftsdata (tryck, temperatur och media). Då processystem och impulsledningar oftast sitter i direkt förbindelse med varandra, bör kraven på montage och kontroll jämställas. Det är endast vid betraktandet av hela system och totala hanteringen, som man erhåller en verklig kontroll på säkerhet, miljö och ekonomi. Mot bakgrund av detta har Swagelok Sweden utvecklat utbildningarna STS rörkopplingar samt STS ventiler. STS står för Safety Training Seminar och behandlar den typ av frågeställningar som uppkommer vid val och handhavande av röranslutningar och ventiler i flödessystem.

Målgrupp

Konstruktörer, montörer, tekniker, driftspersonal samt inköpare.

Målsättningen är att generellt höja säkerhetsnivån på rörapplikationer och därmed också kostnadseffektiviteten inom all industri i Sverige. Genom utbildningen minskar risken för felmontage, läckage, driftsavbrott och oyckor. Samtidigt får man kontroll på säkerhet, miljö och ergonomi.

Innehåll

Läckage
- Definition, faktorer, bakgrund

Rör och rörhantering
- Standarder, tryckklasser, hantering
- Kapning, gradning, rörbockning

Röranslutningar
- Historik, funktion, konstruktion, montageprocedurer

Gängor
- Standarder, tryckklasser, tätningsprinciper, adapterlösningar

Avslutning och utvärdering

Omfattning

En dag

Kontakt

För mer information kontakta oss