Tydligt ledarskap

Nu bjuder vi in till ett ledarskapsprogram för regionens chefer och ledare! I programmet får du möjlighet att bygga lokala och regionala nätverk, samtidigt som du arbetar med dina personliga utvecklingsmål- och planer samt ditt företags verksamhetsmål. Programmet vänder sig till dig som är företagsledare eller mellanchef i ett litet, medelstort eller stort företag eller koncern.

Målgrupp

Programmet är anpassat för företagsledare och mellanchefer i små och medelstora företag samt mellanchefer i stora företag och koncerner.

Programmet ger dig ett helhetsperspektiv på personlig utveckling, verksamhetsledning och verksamhetsutveckling med tyngdpunkt på chef- och ledarskap.
I programmet används verktygen Belbin Teamskill och Xcellent 360 chef/ledare

Mål, framgångsfaktorer och handlingsplaner tas fram utifrån dessa tre fokusområden:

• Leda och utveckla mig själv
• Leda och utveckla andra
• Leda och utveckla verksamhet

Programmet genomförs i internatform, kostnad för logi och middag mellan utbildningsdagarna ingår inte i kursavgiften.

Innehåll

Programmet består av sex stycken seminarier som vardera pågår under två dagar:

• Ledarskap och personlig utveckling
• Fördjupad självkännedom och ledarskap
• Effektiva team och ledningsgrupper
• Internt och externt affärsmannaskap
• Beslutsfattning, Krishantering och kommunikation i andra svåra situationer
• Sammanfattning och fördjupningar samt avslutning

Programmets genomförande kommer att alterneras mellan seminarier, föreläsningar och diskussioner i helgrupp, fördjupningsdiskussioner i mindre grupper, ifyllnad och analyser av relevanta tester, individuell handledning samt coachning mellan deltagare indelade i triader.

Coachingen sker mellan kurstillfällena. Deltagarna får även coaching med handledare vid tre datumsatta tillfällen. Syftet är att skapa en sammanhängande process där deltagaren får ett professionellt stöd för att förverkliga sina mål.

Omfattning

12 dagar

Kontakt

Ta gärna kontakt med oss om du har frågor eller funderingar kring den här kursen. Se kontaktinformation under fliken Kontakt i huvudmenyn.