Underhållsteknik i Hydraulik

Alla som arbetar inom industri eller mobila sektorn kommer i kontakt med någon form av hydraulik med ingående komponenter.

Målgrupp

Kursen vänder sig till montörer, inköpare, säljare, underhållstekniker och konstruktörer. Kursen är anpassad för att motsvara branschens krav för underhåll hydraulik och lämpar sig väl även för de som vill certifiera sig.

Genom denna kurs får man kunskaper i underhållsaspekterna för både öppna som slutna system, och kan därmed kunna förstå, felsöka och underhålla industriella system och inom fordonshydraulik.

Innehåll

- Villkor inom underhållsteknik
- Skador och dess verkan
- Underhållsfilosofier
- Underhållsmässighet
- Säkerhetsaspekter
- Systemkunskap / systemförståelse
- Hydraulvätskor
- Renhet
- Analysmetoder för hydraulvätskor
- Underhållets krav och gränsvärden
- Felsökningsmetodik i scheman och system

Kursen varvas med teori i lektionssal och praktiska laborationer i hydraulik-lab.

Omfattning

3 dagar

Kontakt

För mer information kontakta oss