OneNote Grund

OneNote är ett program som ingår i Microsoft Office och fungerar som en digital anteckningsbok. OneNote hjälper dig att skapa en mer effektiv vardag genom att du samlar allt material digitalt och det blir lättsökt, lättarbetat och snyggt.

Målgrupp

Att effektivisera ditt arbete genom att arbeta mer strukturerat och smart med OneNote.

Innehåll

Under en förmiddag kommer vi att visa dig möjligheterna med OneNote, såsom att samla idéer och information från olika program, organisera anteckningar, samarbeta i grupp, mm. Du kommer att få matnyttiga tips som hjälper dig att effektivisera din vardag och spara mycket tid.

Innehåll:

• Introduktion - vad är OneNote
• Användningsområden
• Skapa anteckningsbok
• Skapa avsnitt
• Skapa sidor
• Skriva text
• Flytta sida
• Göra tabell
• Använda taggar och flaggor
• Söka taggar
• Flagga till Outlook
• Rita
• Visa kalenderinfo
• Skapa beräkningar
• Punktlistor
• Spela in ljud
• Spela in film
• Bifoga dokument, eller som länk
• Länkar till andra avsnitt
• Sidmallar, egna mallar
• Göra anteckning var som helst
• Göra skärmklipp var som helst
• Skicka sida via e-post
• Skicka information från webben till OneNote
• Skicka information från MS Office till OneNote
• Sök
• Låsa avsnitt
• Dela anteckningsböcker med andra
• Synkronisera ändringar
• Arbeta offline
• Samarbetsfunktioner i OneNote

Omfattning

3 timmar

Kontakt

För mer information kontakta oss