Projektmedarbetare

Projekt syftar ofta till att lösa en eller flera uppgifter med en temporär sammansatt grupp av medarbetare under en begränsad tid. Förutsättningen för att projektet ska vara effektivt är att alla strävar mot samma mätbara mål och att man har ett tydligt och strukturerat arbetssätt.

Målgrupp

Målgruppen är medarbetare som kommer att arbeta i projekt.

Utbildningen ger dig som deltagare en grundläggande förståelse för hur en projektmodell hjälper till att sätta fokus på rätt saker i projektets faser. Den ger dig också en ökad förståelse för hur en enskild projektmedarbetares beteende kan påverka projektets resultat.

Innehåll

Projektmodell

• Projektets olika faser
• Beslutspunkter
• Styrande dokument
• Roller och ansvar
• Avgränsningar

Projektmedarbetarskap

• Vad är en bra projektmedarbetare?
• Medarbetarskapets betydelse
• Vilka krav ställs på mig som projektmedarbetare?
• Vilka krav kan jag ställa på projektledaren?
• Insikt om mitt eget projektmedarbetarskap

Omfattning

En dag

Kontakt

För mer information kontakta oss