Praktiskt förbättringsarbete

För att hitta rotorsaken till företagets kvalitetsproblem krävs ett faktabaserat och systematiskt förbättringsarbete. I den här kursen får du praktiska kunskaper i tillämpningen av grundläggande kvalitetsverktyg så att avvikelser och problem får en bestående lösning. Du får också veta hur kvalitetsverktygen förhåller sig till Lean, Six Sigma och ISO 9001.

Målgrupp

Deltagarna ska efter avslutad utbildning ha kunskap i:

• Hur systematiskt förbättringsarbete struktureras och genomförs.
• Behärska metodik för systematiska förbättringar med lämpliga kvalitetsverktyg för:

• Hur man avgränsar en problemställning
• Hur man samlar in, strukturerar och analyserar data
• Hur man identifierar rotorsaker till ett en avvikelse eller ett problem
• Hur man planerar och genomför korrigerande och förebyggande åtgärder
• Hur man identifierar risker i produkter och processer

• Hur kvalitetsverktygen förhåller sig till Lean, Six Sigma och ISO 9001

Innehåll

Grunder i systematiskt förbättringsarbete

- Bakgrund, systematiskt förbättringsarbete - PDCA/8D
- PDCA -modellens ingående delar och koppling till kvalitetsverktygen
- Metoder för datainsamling och analys - praktisk statistik
- Paretodiagram, histogram, trend-och styrdiagram
- Duglighet och toleranse
- Metoder och verktyg för att identifiera rotorsaker till avvikelser och problem
- Orsak-verkans diagram, 5-varför analys,
- Praktisk övning orsak-verkansanalys

Metoder och verktyg för förebyggande åtgärder

- Grundläggande teori FMEA
- Felsätt, felorsak och feleffekter, beräkning av risktal - hur värdera
- Praktisk övning

Kopplingar till Lean, Six Sigma och ISO 9001

Omfattning

En dag

Kontakt

Ta gärna kontakt med oss om du har frågor eller funderingar kring den här kursen. Se kontaktinformation under fliken Kontakt i huvudmenyn