Härdplastutbildning

Arbetsmiljöverkets skärper sina krav fr om 1 juni 2015 avseende information och dokumentation när det gäller målarfärger och härdplaster. (AFS 2014:43). Kraven säger att utbildning krävs för att leda eller aktivt sysselsättas i ett arbete som innebära exponering av farliga kemiska produkter. Idag ställs kravet att utbildningsintyget får vara högst 5 år gammalt. Utbildningsintyget måste även beskriva de moment som ingår i utbildningen.

Målgrupp

Medarbetare och chefer som berörs av arbete med härdplastkomponenter.

Utbildningen ger kunskap om hälsorisker vid arbete med härdplaster. Deltagaren får vetskap om vilken skyddsutrustning som krävs och lär sig vilka riskbedömningar som ska göras och hur resultatet ska användas.

Innehåll

• Lagstiftning
• Riskbedömning
• Arbetsmetod
• Arbetsplats
• Skyddsutrustning

Omfattning

4 timmar

Kontakt

Ta gärna kontakt med oss om du har frågor eller funderingar kring den här kursen. Se kontaktinformation under fliken Kontakt i huvudmenyn