Säker hantering av gas

Kunskapskraven ökar på de medarbetare som arbetar med gas och tillhörande utrustning. Ett förebyggande säkerhetsarbete minimerar risken för att en olycka ska inträffa. Den här utbildningen ger dig goda kunskaper i säker hantering av gaser.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till samtliga yrkeskategorier som kommer i kontakt med gas i sitt dagliga arbete

Innehåll

• Genomgång av tillverkning
• Hur och var används gas vid produktion
• Lagring och förvaring av gasflaskor och gaspaket
• Transport av gasflaskor inom fabriksområdet
• Uppställning av gasflaskor vid arbetsplatsen (fast alt mobilt)
• Förutsättningar för att jobba med gas, utrustningar och tillbehör
• Genomgång av utrustningar
• Förebyggande underhåll av försörjningssystem och utrustningar
• Vilket ansvar har den som jobbar med gas och utrustningar
• Vem ansvarar för att säkerhet fungerar och följs
• Vem gör vad när tillbud sker med gasflaskor
• Genomgång av arbetsplatser hur ser det ut nu
• Sammanfattning och genomgång av dagen

Omfattning

5 timmar

Kontakt

För mer information kontakta oss