MS Project, grund

Vill du kunna hantera ett kraftfullt verktyg som hjälper dig att planera och genomföra komplexa projekt? Project är ett program för dig som arbetar med projekt och som vill växa i din roll som projektledare. Du lär dig ett hjälpmedel som ger dig en helt ny kontroll och överblick genom ett projekts alla stadier. Du får träna dig på att organisera, lägga upp och presentera ditt projekt, utforma rapporter och göra utskrifter. Efter två kursdagar kommer du att se helt nya dimensioner i din roll som projektledare!

Målgrupp

Du som vill lära dig grunderna i programmet MS Project, t.ex. projektledare.

Att kunna skapa realistiska projektplaner och granska resursbehov med hjälp av Project.

Innehåll

Allmänt om projekt

• Projektkalender
• Generella inställningar
• Nyheter i Project

Aktiviteter

• Varaktighet
• Milstolpar
• Dispositionsnivåer
• Länkar
• Länktyper
• Överlappa och fördröja aktiviteter
• Aktivitetsvillkor
• Återkommande aktiviteter
• Manuell/automatisk schemaläggning
• Tidslinje

Resurser

• Skapa resurser
• Resurskalendrar
• Tilldela resurser
• Tilldelningsmetoder
• Aktivitetstyper
• Grupplanering
• Kontrollera beläggning
• Resurspool

Uppföljning

• Originalplan
• Verkliga värden
• Aktivitetsbaserad uppföljning
• Resursbaserad uppföljning

Granska planen

• Kritisk linje
• Vyer
• Tabeller
• Tidsskala
• Filter
• Rapporter
• Utskrifter

Kunskaper motsvarande grundkurs i Windows, samt praktisk erfarenhet av projektarbete.
Dator finns att hyra för 500:- för kurs i Hudiksvall.

Omfattning

2 dagar

Kontakt

info@foretagsutbildarna.se