ESA Industri & Installation

Vet du vem som gör vad i elsäkerhetsarbetet? I vår kurs lär du dig att arbeta tryggt och säkert. Elsäkerhetsanvisningarna (ESA) är ett planeringsverktyg för att förebygga skador och klarlägga organisation, roller och vilka arbetsuppgifter som följer med varje roll. ESA Industri och installation är baserad på reglerna i SS-EN 50110-1 och samordnad med ESA-14. Arbetsmetoderna är anpassade för de driftförhållanden som finns på större arbetsplatser. Du kan använda kursen som ett komplement för att förebygga elolycksfall i större eller komplicerade anläggningar. Du vet hur en elsäkerhetsorganisation är uppbyggd och vem som ska göra vad.

Målgrupp

Alla som arbetar på eller nära anläggningar där ESA – Industri & Installation tillämpas.
Erfarenhet av elanläggningar.

Innehåll

- Elsäkerhetsorganisationen
- Planering av arbete
- Riskhantering
- Skriftlig bevisväxling
- Skötsel och underhåll
- Arbetsmetoder

Som kurslitteratur används ESA – Industri & Installation som framtagits i ett samarbete mellan IN, FIE och Svensk Energi.

Kursen avslutas med ett slutprov. Godkänd kursdeltagare får personligt certifikat.

Omfattning

En dag

Kontakt

För mer information kontakta oss