Ny som chef

Chefsuppdrag ska vara tydligt och förankrat hos respektive chef. Förståelse och tolkningar av vad det innebär, är centralt för att uppfylla förväntningar och krav från den egna organisationen. Med stöd av mandat, rättigheter och skyldigheter samt lagstiftningen så är chefen ansvarig för mål och resultat i sin verksamhet. Vilka ansvar, befogenheter, rättigheter och skyldigheter som åligger chefen är basen i utbildningen. De personliga egenskaperna påverkar hur chefskapet utförs, därför kartlägger vi dessa för att se vilken inverkan de får på hur chefsuppdraget utförs. Utbildningen skapar en stabil grund för starten på ett gott chefskap.

Kursen vänder sig till dig som är på väg till eller nyligen tillträtt ditt första chefsuppdrag.

Målgrupp

Programmet är anpassat för personer som är på väg till sitt första chefsuppdrag eller som nyligen tillträtt.

Programmet ger deltagaren goda kunskaper i vad chefsuppdraget innebär och ger en ökad insikt och förståelse hur de personliga egenskaperna påverkar.

I programmet används verktyget MBTI steg 11

Innehåll

• Chefskapets uppdrag och förutsättningar
• Mål och strategier
• Chefskommunikation
• Skillnader på chef- och ledarskapet
• Målbilder, delegering och målstyrning
• Leda förändringsprocesser
• Jämställdhet och mångfald
• Ledningsarbete
• Arbetsrätt - lagar, regler och avtal
• Kollektivavtal och facklig verksamhet
• Lönebildning
• Arbetsmiljö.
• Personliga förutsättningar - Myers Briggs Type Indicator II
• Beslutsfattning och delegering
• Chef och ledarskap i svåra situationer
• Utvecklingssamtal
• Svåra samtal

Omfattning

5 dagar

Kontakt

För mer information mejla info@foretagsutbildarna.se