Svenska 1 - för nybörjare

Här börjar vi ”från scratch” med det nya språket med tonvikt på uttal och vokabulär. Du kommer snabbt att kunna formulera enkla meningar och göra dig förstådd i vardagen. Vi använder läroböcker, men förankrar också språket i din dagliga miljö.

Målgrupp

Kursen riktar sig dels till rena nybörjare och dels till dem som kan något lite svenska men vill börja från början igen.

Att lära sig ord och fraser som kan användas direkt både på arbetet och i vardagen. Efter nybörjarkursen kommer du att klara av att tala svenska i enklare situationer och förstå enkla samtal. Alla viktiga byggstenar ingår - tala, lyssna, skriva och läsa.

Innehåll

• Standardfraser gällande hur man presenterar sig och vad man säger i olika sociala sammanhang ingår, t ex när du går och handlar, och när du pratar med en granne eller kollega
• Du kommer att aktivt bygga upp ditt ordförråd inom många olika områden
• Vanliga uttalssvårigheter behandlas och övas på. Vi kopplar uttalet till stavningen och hittar genvägar till inlärningen genom att peka på samband
• Du uppmanas att samla och ta med dig egna frågor om sådant som är relevant på din arbetsplats
• Realia vävs in i språkträningen så att du successivt lär känna det svenska samhället

Omfattning

30 timmar

Kontakt

Lena Stangmark