Svenska 2 - fortsättning

Vi fortsätter det påbörjade arbetet med tala/skriva/lyssna/läsa, skruvar upp tempot en aning och använder mer och mer svenska samtidigt som vi fortsätter att bygga på ordförrådet.

Målgrupp

Kursen riktar sig alla som har läst minst 40 timmar svenska eller har motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Vi fortsätter att utveckla ditt språk med siktet inställt på ett bra uttal där du kan undvika missförstånd. Du kommer att få bättre språkligt självförtroende, och ett ständigt ökande ordförråd.

Innehåll

Vi arbetar med fortsatt uttalsträning parallellt med läs- och hörförståelseövningar. Realia- och kulturkunskaper kommer att förmedlas i sina sammanhang. Du får öva dig i att kunna bygga egna meningar, i att uttrycka dig bättre och bättre, och du kommer successivt att kunna delta i lättare diskussioner. Precis som i Svenska I tränar vi på såväl arbetsrelaterade ord och samtal som på olika situationer ur vardagslivet utanför jobbet.

Kursen riktar sig alla som har läst minst 40 timmar svenska eller har motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Omfattning

30 timmar

Kontakt

Lena Stangmark / Bengt Korswing