Krishantering

En krissituation är en situation eller händelse som avviker från eller stör den dagliga verksamheten. När företag och organisationer hamnar i krissituationer fungerar inte verksamheten som vanligt, varken produktions- eller medarbetarmässigt. Det ställs stora krav på att organisationen skall klara av de förväntningar som ställs och därför är det av stor vikt att vara förberedd när det värsta händer. Kursen innehåller både teoretiska och praktiska inslag samt verkliga scenarier från arbetslivet.

Målgrupp

Chefer, skydds- och arbetsmiljöombud

Öka deltagarens kunskap om krishantering samt ge förutsättningar för att arbeta med krishantering inom den egna verksamheten.

Innehåll

• Vad är krishantering?
• Krishanteringens grunder
• Krisreaktioner och krisfaser
• Krishantering som förbättringsarbete
• Krisplanen - grunden i verksamhetens krisarbete
• Roller och ansvar
• Krisorganisation och krisledning
• Praktiska verktyg

Omfattning

En dag

Kontakt

Ta gärna kontakt med oss om du har frågor eller funderingar kring den här kursen. Se kontaktinformation under fliken Kontakt i huvudmenyn