Att förebygga hot, mobbing och särbehandling på arbetsplatsen

Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt och kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap (1 §, AFS 1993:17) Mobbning, hot och trakasserier är exempel på kränkande särbehandling. Att uppmärksamma och förstå anledningen till att medarbetare utan synbar anledning håller låg profil, avstår från gemensamma aktiviteter och även avstår från befordran, är viktigt. Hur kan jag som chef, ledare och arbetskamrat närma mig och hantera dessa frågor utan att verka påträngande? Den här utbildningen ger verktyg för att se signaler och tecken på kränkande särbehandling och den ger också redskap för hur och när du som chef, ledare och arbetsmiljöombud ska agera.

Målgrupp

Chefer, arbetsledare, projektledare, skydds- och arbetsmiljöombud

Ge deltagarna verktyg för att uppmärksamma tecken på kränkande särbehandling samt hur kränkande särbehandling ska förebyggas och åtgärdas om det uppstår.

Innehåll


• Vad är trakasserier?

• Vad är mobbning?

• Härskartekniker tydliga och subtila, beskrivningar och exempel.

• Hur upptäcker jag att någon är utsatt av sina arbetskamrater eller chef?

• Hur hanteras "Visselblåsarna"/ Arbetsmiljöombuden och deras information?

• Skillnad mellan att
- arbeta i grupp och att
- arbeta som en grupp

• Vilka är våra spelregler/kontrakt?

• Vilken samarbetskultur råder i mitt företag?

• Vad kan jag göra för att förebygga?

• Teorier och handfasta tips för hantering av konflikter

Omfattning

En dag

Kontakt

Ta gärna kontakt med oss om du har frågor eller funderingar kring den här kursen. Se kontaktinformation under fliken Kontakt i huvudmenyn