Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4

31 mars 2016 trädde AFS 2015:4, Organisatorisk och social arbetsmiljö, i kraft. Bakgrunden är att antalet anmälningar om arbetssjukdom inom det området har de senaste fem åren ökat med ca 70 procent. AFS 2015:4 ställer nya och tydliga krav på att arbetsgivare ska arbeta förebyggande med att minimera riskerna med sjukfrånvaro p g a psykosocial hälsa.

Målgrupp

Arbetsgivare, chefer, arbetsledare och skyddsombud

Innehåll

Enligt den nya föreskriften ska arbetsgivaren bl a ansvara för att:

• Arbetstagarna inte får en ohälsosam arbetsbelastning
• Arbetstidernas förläggning inte leder till ohälsa
• Klargöra att kränkande behandling inte accepteras på arbetsplatsen.
• Arbetsgivarna måste sätta upp mål för en god organisatorisk och social arbetsmiljö, som syftar till att främja hälsa och öka organisationens förmåga att motverka ohälsa. Arbetsgivaren skall se till att de anställda kan medverka och ha kunskap om hur ohälsa motverkas.
• Målen ska vara dokumenterade om företaget har 10 anställda eller fler.

Den här förmiddagen får du information om AFS 2015:4, vilka krav som ställs och vad ni, inom er organisation, behöver göra för att uppfylla kraven. Förmiddagen blir en kombination av föreläsning och eget arbete med att ta fram en handlingsplan för er organisation/arbetsplats. I och med att ni arbetar med egen handlingsplan under en del av tiden så är det en fördel att vara fler från samma företag.

Möjlighet till kostnadsfri utbildning
Under 2016-2018 har chefer, skyddsombud och arbetsmiljöombud möjlighet att få stöd för arbetsmiljöutbildningar. Har ditt företag mer än en anställd och tecknat en TFA -försäkring så finns möjlighet att få utbildningen finansierad. Hör av er så berättar vi mer. Läs även AFA informationsblad här.

Omfattning

3 timmar

Kontakt

Ta gärna kontakt med oss om du har frågor eller funderingar kring den här kursen. Se kontaktinformation under fliken Kontakt i huvudmenyn