Hållbart medskapande med Open Space-metoden

Open Space-metoden är en handlingsfokuserad mötesform som används för att nå hållbara resultat i utvecklingsprocesser. Den används framgångsrikt för grupper från 5-2000 personer, i mer än 140 länder. Metoden skapar förutsättningar för individer och grupper att nyttja hela sin kapacitet och därmed bli mer effektiva medskapare i en föränderlig omvärld. Som kursdeltagaren lär du dig att leda Open Space möten med maximal delaktighet samt skapa hållbara resultat genom strukturerad planering och uppföljning.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar inom offentlig sektor, ideell sektor eller privat näringsliv. Din roll kan vara ledare, anställd eller konsult.

Målet är att du blir en trygg processledare för utvecklingsprocesser där Open Space metoden används. Utbildningen ger dig förståelse för metoden, dess grundläggande principer, användningsmöjligheter samt praktiska tips i arbetet.

Inga förkunskaper krävs. Metoden kan vara ny för dig eller så kan det vara en möjlighet till fördjupning om du känner till den sedan tidigare.

Fika och lunch ingår i kurspriset (gäller ej vid uppföljningen på distans).

Innehåll

Dag 1:
• Open Space-metoden - när passar den bäst och vilket resultat som kan uppnås
• Mötesledarens roll
• Uppleva ett Open Space möte kring ett aktuellt tema
• Reflektion över upplevelsen i Open Space mötet
• Open Space metodens viktigaste komponenter steg för steg

Dag 2:
• Att 'knyta ihop säcken' - prioritering och handlingsplanering
• Kärnan i Open Space metoden - en resa på djupet
• Praktisk övning, att "öppna utrymmet"
• Logistik och planering inför ett möte
• Förberedelser med uppdragsgivaren

Dag 3:
• Uppföljningsmöte med uppdragsgivaren
• Arbete med egen design
• Deltagarna förbereder och genomför ett möte�
• Dialog kring deltagarnas kvarvarande frågor
• Möjlighet till fortsatt lärande

Halv dag uppföljning (distans):
• Berättarcirkel - vi delar erfarenheter/Effektutvärdering
• Mini Open Space: för fördjupat lärande
• Praktisk handlingsplan
• Avslutningscirkel

I utbildningen används Whole Person Process Facilitation (WPPF) som lärprocess. Teori varvas med egen reflektion, samtal i grupp och praktiska övningar. Vi genomför ett Open Space-möte där du upplever kraften i mötesformen och kan göra egna reflektioner inför din roll som handledare. Du får även göra din egen mötesdesign. Du utforskar bl. a. Open Space-metodens nyckelkomponenter, när metoden passar samt hur du arbetar med helhet i förberedelser, genomförande & uppföljning. Du tittar också på vilka värderingar metoden bygger på, hur idéer/engagemang tas tillvara i den fortsatta processen samt hur företagskultur och ledarskap kan utvecklas i samklang med förhållningssättet.

Omfattning

3 dagar, 4 timmar

Kontakt

För mer information kontakta oss