Open Space - metoden

Open Space metoden är en handlingsfokuserad mötesform som används för att nå hållbara resultat i utvecklingsprocesser i mer än 140 länder i världen. Metoden skapar förutsättningar för individer och grupper att utnyttja hela sin kapacitet och därmed bli mer effektiva medskapare i en föränderlig omvärld. Kursdeltagaren lär sig leda Open Space möten med maximal delaktighet samt skapa hållbara resultat genom strukturerad planering och uppföljning.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar antingen inom offentlig sektor eller privat näringsliv. Din roll kan vara ledare, anställd eller konsult.

Målet är att du blir en trygg processledare för utvecklingsprocesser där Open Space metoden används. Utbildningen ger dig förståelse för metoden, dess grundläggande principer, användningsmöjligheter samt praktiska tips i arbetet.

Innehåll

Dag 1

• Open Space metoden - när passar den bäst och vilket resultat kan man uppnå
• Mötesledarens roll
• Uppleva ett Open Space möte kring ett aktuellt tema
• Reflektion över upplevelsen i Open Space mötet
• Open Space metodens viktigaste komponenter steg för steg

Dag 2

• Att 'knyta ihop säcken' - prioritering och handlingsplanering
• Kärnan i Open Space metoden - en resa på djupet
• Praktisk övning, att öppna utrymmet
• Logistik och planering inför ett möte
• Förberedelser med uppdragsgivaren

Dag 3 (distans)

• Uppföljningsmöte med uppdragsgivaren
• Arbete med egen design
• Dialog kring deltagarnas kvarvarande frågor
• Möjlighet till fortsatt lärande

I utbildningen används Whole Person Process Facilitation (WPPF) som lärprocess. Teori varvas med egen reflektion, samtal i grupp och praktiska övningar. Vi genomför ett Open Space-möte där du upplever kraften i mötes-formen och kan göra egna reflektioner inför din roll som handledare. Du får även göra din egen mötesdesign. Du utforskar bl. a. Open Space-metodens nyckelkomponenter, när den passar samt hur du arbetar med helhet i förberedelser, genomförande & uppföljning. Du tittar också på vilka värderingar metoden bygger på, hur idéer/engagemang tas tillvara i den fortsatta processen samt hur företagskultur och ledarskap kan utvecklas i samklang med förhållningssättet.

Inga förkunskaper krävs

Omfattning

3 dagar, 4 timmar

Kontakt

För mer information kontakta oss