Möta människor med rättshaveristiskt beteende

Den finns en grupp människor som är svåra att gå till mötes och att uppnå ett fungerande samarbete med. I vardagligt tal kallar vi det för ”rättshaverism”. Ett rättshaveristiskt beteende kan yttra sig som återkommande anklagelser, stark misstänksamhet, ständiga brev och telefonsamtal, inspelade samtal, många överklaganden eller krav som ligger bortom all rimlighet och som inte är förenliga med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Ofta kan attityden hos dessa människor vara såväl hotfull som nedsättande och starkt kritisk. Vi har svårt att veta hur vi som personal eller som chef ska bete oss inför ett sådant agerande. Risken är stor att vi antingen blir för gränssättande och avvisande eller för undfallande och otydliga. Ofta upplever vi dem som krävande och hänsynslösa.

Målgrupp

Föreläsningen beskriver hur ett rättshaveristiskt beteende kan yttra sig, vad som orsakar det hos en individ och ger redskap för hur man kan hantera dessa komplicerade möten på ett sätt som lugnar den man möter.

Föreläsningen kräver inga förkunskaper.

Utbildningen är framtagen och genomförs av Jakob Carlander. Jakob Carlander är legitimerad psykoterapeut, handledare och författare av boken "Möta människor med rättshaveristiskt beteende". Han arbetar med individuell psykoterapi och parterapi samt handleder personalgrupper och är en mycket eftertraktad föreläsare.

Innehåll

Exempel på punkter vi kommer behandla under dagen:

• Rättshaverism som psykisk ohälsa? Bakgrund i psykiatri och sociologi
• Vilka kännetecken hör ihop med rättshaveristiskt beteende?
• Varför utvecklar man rättshaveristiskt beteende
• Hur bemöter jag en person med rättshaveristiskt beteende?
• Att bli anmäld; vad händer sedan?
• Sätta gränser, är det bra? Hur gör man?
• Gränssättning samt juridiska och etiska perspektiv
• Domar och beslut från JO , IVO, Arbetsmiljöverket och domstol. Några fallbeskrivningar

Lunch och fika ingår i kurspriset.

Omfattning

En dag

Kontakt

Ta gärna kontakt med oss om du har frågor eller funderingar kring den här kursen. Se kontaktinformation under fliken Kontakt i huvudmenyn.