PDF xchange

PDF har länge varit mycket statiskt med små möjligheter att anpassa och forma efter behov. De nya funktionerna gör det möjligt att skapa mer dynamiska PDF:er och användningsområdena blir därmed fler.

Målgrupp

Utbildningen ger dig bl.a. kunskap i att skapa, redigera och skriva ut PDF, från Office program samt skapa egna ifyllnadsbara PDF filer (skärmformulär).

Innehåll

• Redigera sida; redigera en PDF
• Huvudmenyn; genomgång av programmets huvudmeny
• Editera dokument; redigera och editera en PDF
• Visningslägen; olika visningslägen för PDF dokument
• Dokumenthantering; Hantera versioner av PDF dokument, skydd, mm
• Från Office till PDF; att skapa PDF från Word, Excel, Outlook, mm.
• Kommentarer; Lägga in kommentarer i PDF
• Formulär; skapa ifyllnadsbara PDF skärmformulär
• Objekt; lägga in olika typer av Objekt i PDF dokumentet, bilder, mm.
• Verktyg; olika verktygsuppsättningar för att rita, mäta, mm.
• Script; skapa enklare script för att förenkla moment
• Hjälp; användningen av den inbyggda hjälpen

Kursen är 100% lärarledd i form av Workshop. Deltagarna arbetar vid en dator och följer med lärarens genomgångar, som varvas med teori och praktik. Praktiska övningar görs i programmet för att skapa, redigera och skriva ut PDF, från Office program samt skapa egna ifyllnadsbara PDF filer.

Du bör ha vana av att arbeta med PDF.

Omfattning

En dag

Kontakt

För mer information kontakta oss