Coaching för ledare

Coaching har idag blivit ett viktigt begrepp för ledare, med ett coachande förhållningssätt skapas en tydlig och effektiv kommunikation. En coachande ledare hjälper sina medarbetare att hitta egna lösningar på sina problem och att ta ansvar för dessa. Detta utvecklar både medarbetare, ledare och verksamhet. I den här utbildningen får du praktisk erfarenhet av att coacha och att själv bli coachad.

Målgrupp

Chefer och ledare med underställd personal.

Ge deltagarna insikter i vad ett coachande arbetssätt innebär och vilka möjligheter det har. Deltagarna får coachingfärdigheter och verktyg att använda i sin vardag.

Innehåll

• Självinsikt - deltagarens egna kommunikativa preferenser. Beteende- och kommunikationsanalyser som görs med hjälp av analysverktyget IDI.
• Coach i ledarposition - verktyg för att utveckla ett coachande ledarskap.
• Den coachande ledarens verktygslåda - ex utvecklingsstrategier, frågetekniker och konkreta övningar.
• Praktisk coaching - övningar med direkt feedback

Omfattning

3 dagar

Kontakt

Ta gärna kontakt med oss om du har frågor eller funderingar kring den här kursen. Se kontaktinformation under fliken Kontakt i huvudmenyn