Access grundkurs

Access är ett kraftfullt verktyg för att hantera relaterade tabeller och att skapa applikationer och den här kursen syftar att ge deltagarna en grund för att använda Access framgångsrikt.

Kursen vänder sig till dig som behöver hantera och bearbeta stora datamängder i relaterade tabeller, för uppföljning och analys, gärna med koppling mot Excel, samt till systemutvecklare som snabbt vill skapa en applikation.

Målgrupp

Vi ser två målgrupper för denna utbildning:

• De som behöver hantera och bearbeta stora datamängder i relaterade tabeller, för uppföljning och analys. Gärna med koppling mot Excel.
• Systemutvecklare som snabbt vill skapa en applikation.

Att ge deltagarna en grund för att använda Access framgångsrikt.

Innehåll

• Användningsområden, kapacitet och begränsningar.
• Tabeller
• Frågor
• Formulär
• Rapporter
• Makron
• Skapa en mindre applikation.
• Analysera med Excel.

Allmän datorvana och gärna bekantskap med Excel.

Omfattning

2 dagar

Kontakt

Tomas Frid