Access grundkurs

Access är ett kraftfullt verktyg för att hantera relaterade tabeller och att skapa applikationer.

Målgrupp

Vi ser två målgrupper för denna utbildning:

• De som behöver hantera och bearbeta stora datamängder i relaterade tabeller, för uppföljning och analys. Gärna med koppling mot Excel.
• Systemutvecklare som snabbt vill skapa en applikation.

Att ge deltagarna en grund för att använda Access framgångsrikt.

Innehåll

• Användningsområden, kapacitet och begränsningar.
• Tabeller
• Frågor
• Formulär
• Rapporter
• Makron
• Skapa en mindre applikation.
• Analysera med Excel.

Allmän datorvana och gärna bekantskap med Excel.

Omfattning

2 dagar

Kontakt

Tomas Frid