Bli effektiv med Outlook

Idag är kraven ofta höga på att arbeta självständigt oavsett befattning. Vi har ofta ett överflöd av E-post, möten och information att hantera. Tid för reflektion och planering är däremot en bristvara. Att effektivt kunna använda sig av Outlook och förändra sina arbetsvanor kan både innebära bättre struktur och minska stressen.

Målgrupp

Alla som arbetar i Outlook och vill använda den på ett effektivare sätt.

Målet är att du ska få kunskap, verktyg och praktisk träning i att bli verkligt effektiv - att uppnå bra resultat och samtidigt hitta balans och prioritet i arbetsuppgifterna.

Innehåll

• Skrivbordsavisering - inställningar
• Hantera inkorgen - hur hålla den regelbundet tom, ordna e-post, strukturera, flagga
• Arbetsvanor - e-posthantering, konversationer, rensa och ignorera
• Funktioner i Outlook - hjälp i arbetsflödet, fördröjd leverans
• Arkivera information - mappa
• Hitta information - skapa återsök, sökmappar, favoritmappar
• Kalenderhantering
• Röstknappar
• Återkalla meddelanden

Grundläggande kunskaper i Windows och erfarenhet av e-posthantering.

Omfattning

3 timmar och 30 minuter

Kontakt

För mer information kontakta oss