ADR 1.3

ADR 1.3

Chaufförer som hanterar eller transporterar farligt gods som värdeberäknad mängd, begränsad mängd eller reducerad mängd, samt övrig personal som lastar, lossar eller på annat sätt hanterar farligt gods, måste ha utbildning enligt kapitel 1.3 i ADR-S.

Målgrupp

Personer som är anställda hos avsändare, transportör, mottagare, lastare eller förpackare, vars arbetsuppgifter rör transport av farligt gods på väg eller järnväg.

Syftet med utbildningen är att personalen ska ha god kännedom om de risker och faror som är förknippade med det farliga gods som de hanterar och vilka regler som är tillämliga.
Ge personalen god kännedom om säker hantering och nödåtgärder.

Innehåll

Allmän utbildning allmänna villkor i bestämmelserna för transport av farligt gods
Funktionsspecifik utbildning detaljerad del om bestämmelser som reglerar transport av farligt gods beroende på personalens ansvar och arbetsuppgifter
Säkerhetsutbildning Vilka risker och faror farligt gods kan medföra

Omfattning

En dag

Kontakt

info@foretagsutbildarna.se