Six Sigma Green Belt

Utbildningen bygger på Six Sigma som är ett beprövat koncept för hur man lyckas genomföra förbättringsprojekt av genombrottskaraktär. En central del av konceptet är att utbilda projektledare enligt en specifik projekt metodik, DMAIC, med tillhörande kvalitetsverktyg.I utbildningen varvas teori och praktik Utbildningen sker under fyra månader med tre utbildningstillfällen om två dagar. Totalt sex dagars teoretisk utbildning. Mellan utbildningstillfällena arbetar deltagarna i ett eget förbättringsprojekt där teorin tillämpas. Stöd från kursledare finns att tillgå via telefon och mail.

Målgrupp

Anställda som ska arbeta med att utveckla ett systematiskt arbetssätt för genombrottsförbättringar och utveckla rollen som förbättringsledare. Exempelvis produktionstekniker, kvalitetstekniker, arbetsledare och chefer.

Utbildningens mål är att ge deltagarna kunskap om Six Sigma förbättringsmetodik med tillhörande kvalitetsverktyg och förmåga att tillämpa dessa i ett eget förbättringsprojekt.

Innehåll

Dag 1:
- Övergripande om Six Sigma
- Övergripande om projektmodell - DMAIC
- Projektldning, roller och ansvar i Six Sigma projekt
DEFINE -definiera
- Defininiera och avgränsa problem
- Beräkna förbättringspotential - lönsmhet
- Förstå kundkrav (VOC)
- Studera processen (SIPOC)

Dag 2:
MEASURE - mäta
- Grunderna i datainsamling
- Mätosäkerhet och krav på datainsamling
- Grundläggande kvalitetsverktyg för datainsamling

Dag 3:
ANALYSE - förbättra
- Grundläggande statistik och förståelse för variation
- Grundläggande kvalitetsverktyg för dataanalys
- Normalfördlening
- Styrdiagram/statistisk processtyrning (SPS)
- Duglighet (Cp/Cpk)

Dag 4:
- Hypoteser
IMPROVE - förbättra
- Planera genomförande, planerade experiment
- Hantera förbättringsmotstånd och skapa engagemang

Dag 5:
CONTROL - styra/säkra
- Säkerställ uppnådda förbättringar
- Kontinuerlig uppföljning och styrning
- Kvalitetssäkring och utbildning

Dag 6:
Summering och examination
- Summering av utbildning
- Presentation av förbättringsprojekt
- Reflektion
- Examination av teori - certifiering

Omfattning

6 dagar

Kontakt

Ta gärna kontakt med oss om du har frågor eller funderingar kring den här kursen. Se kontaktinformation under fliken Kontakt i huvudmenyn