Dataskyddsförordningen - (GDPR)

Den 25 maj 2018 kommer en ny dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation (GDPR), att ersätta den svenska personuppgiftslagen (PUL). Genom de nya reglerna stärks individens rätt att själv bestämma över sina personuppgifter, vilket kommer att innebära att bl.a. reglerna om samtycken och informationsinsatser blir strängare. Under den här halvdagen får du insyn i vad förordningen innebär och du får också verktyg för hur du och din organisation kan arbeta med GDPR på ditt företag.

Kursen vänder sig framför allt till chefer, ledare, HR-personal samt IT-personal.

Målgrupp

Chefer, ledare, HR-personal, IT-personal

Ge deltagarna information om den nya dataskyddsförordningen, vilka krav förordningen ställer och hur det påverkar organisationen.

Innehåll

GDPR
- Bakgrund
- GDPR, Innebörd av förordningen
- Vägen framåt - livet som PUA

Vad göra?
- Arbetsmetodik
- Det korta perspektivet
- På längre sikt
- Praktiskt exempel

Omfattning

3 timmar

Kontakt

Ta gärna kontakt med oss om du har frågor eller funderingar kring den här kursen. Se kontaktinformation under fliken Kontakt i huvudmenyn.