Konflikthantering

Konflikter på arbetsplatser är jobbiga och påverkar människan både i arbetet och privat. På arbetsplatsen kan arbetsglädjen och produktiviteten sänkas markant. Det är viktigt att se signaler på konflikt och ta tag i befintliga konflikter så tidigt som möjligt för att undvika att konflikten blir till svårigheter och obehag i våra liv. Kunskap om hur man hanterar konflikter kan lösa och mildra konflikter samt bidra till att konflikter inte behöver uppstå.

Målgrupp

Att ha kunskap om konflikthantering är viktigt för samtliga på ett företag oavsett om man är chef/ledare, anställd eller facklig förtroendeman.

Innehåll

- Vad är en konflikt?
- Olika typer av konflikter
- Varningssignaler
- När är konflikter extra vanliga, risken för konflikt större?
- Konsekvenser av konflikter
- Konfliktstilar och försvarsmekanismer
- Tumregler för konstruktiv konflikthantering
- Kränkande särbehandling

Omfattning

En dag

Kontakt

Ta gärna kontakt med oss om du har frågor eller funderingar kring den här kursen. Se kontaktinformation under fliken Kontakt i huvudmenyn.