Balanseringsteknik

Obalans är en av de vanligaste orsakerna till ohälsosamma maskinvibrationer. Balanseringsteknik ger kursdeltagaren nödvändiga kunskaper och färdigheter för att på ett effektivt sätt både fastställa och åtgärda maskiners obalans. Kursen blandar teori och praktik och fördjupar kunskaperna inom 1-plans och 2-plansbalansering. Kursen behandlar både fältbalansering och balansering i balanseringsmaskin. Utbildningen är instrumentoberoende

Innehåll

• Vad är obalans
• Olika typer av obalans
• 1-plansbalansering i teori och praktik
• Flerplansbalansering i teori och praktik
• Introduktion till ISO 1940
• Vanliga fel vid balansering
• Att effektivisera balanseringsproceduren
• Balansering av rotorer i balanseringsmaskin

Omfattning

2 dagar

Kontakt

För mer information kontakta oss