ABK 09

ABK 09 är en av de vanligaste och viktigaste avtalsdokumenten för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet. Avtalsdokumenten innehåller bestämmelser som kan vara utmanande för en icke-jurist att tolka och förstå. Den här kursen ger en introduktion till avtalen och även till de viktigaste avtals- och köprättsliga principerna.

Målgrupp

Beställare, entreprenörer, konsulter, projektledare, inköpare och andra som medverkar i planering och genomförande av konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet.

Innehåll

* Hur görs standardavtalen till en del av vår överenskommelse?

* Vilket är mitt ansvar som leverantör och hur ska jag hantera underleverantörer?

* Vad gäller vid fel och dröjsmål och hur positionerar jag mig för att undvika tvist?

* Hur ska ändringar hanteras för att bli juridiskt bindande?

* Hur ser betalnings- och skadeståndsbestämmelserna ut?

Omfattning

En dag

Kontakt

För mer information kontakta oss